Skip to main content
Skip table of contents

Aanmaken GetConnector in AFAS Profit

In ondertaande stappen gaan we een basis GetConnector toevoegen

 1. Open Profit

 2. Ga naar Algemeen → Uitvoer → Beheer → GetConnector

 3. Klik op Nieuw

 4. Maak een GetConnector op basis van de gegevensverzameling ‘Deelnemer per cursusevenement’

 5. Geef de GetConnector een herkenbare naam (zowel in de omschrijving als bij de gegevensverzameling). Een logische naam kan bijvoorbeeld zijn : Mooqe_Uturn_DeelnemersCursusevenementen

 6. Zorg dat de volgende velden in de gegevensverzameling zitten:

  1. Evenement ID

  2. Organisatie/persoon nummer van de deelnemer

  3. Datum van het evenement

Het is aan te raden ook hier logische namen te gebruiken voor de velden. Zo zorg je ervoor dat je ze over enkele maanden nog kan herkennen en weet wat er in de velden zit.
Een naam als “Datum” zegt niet zoveel. Welke datum is het?
Welke Persoon is het (de deelnemer, de docent)? Kies hier dus voor iets als PersoonNummerDeelnemer of PersoonNummerDocent.

Zorg dat je altijd zo min mogelijk gegevens ophaalt uit AFAS Profit. Wanneer je een veld enkel nodig hebt voor de filtering van data zet dan het vinkje in de kolom ‘Zichtbaar’ bij dat veld uit.

Nadat de velden aan de gegevensverzameling toegevoegd zijn gaan we verder met het instellen van de filtering van de data.

 1. Maak een filter aan op ‘evenement datum’, zodat je niet te veel regels hebt (bijvoorbeeld alle evenementen van de afgelopen 10 dagen)

Zorg dat je altijd zo min mogelijk gegevens ophaalt uit AFAS Profit. Als je al een filter kan toepassen op de GetConnector, doe dit dan ook.

Klik vervolgens op ‘Voltooien’ om de gemaakte wijzigingen definitief te maken.
Vervolgens dien je deze GetConnector nog wel toe te voegen aan de AppConnector om hem in de U-turn te kunnen gebruiken. Hoe je dat doet kun je hier lezen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.