Skip to main content
Skip table of contents

AFAS Profit dossier in workflow: Het is niet toegestaan veld [xxx] te wijzigen

Deze melding kan voorkomen wanneer je bijvoorbeeld een dossier probeert bij te werken:

Om te kijken waar dit aan ligt, kan je het beste de volgende stappen doorlopen:

  1. Probeer het veld in AFAS Profit zelf aan te passen

  2. Zorg dat de connector gebruiker de juiste rechten heeft op het dossier (via de autorisatie tool in AFAS Profit)

  3. Kijk de de dossier type instellingen of buiten workflow bewerken is toegestaan

  4. Kijk of de connector gebruiker rechten heeft op de workflow taak

  5. Zet het vinkje Profit Windows aan bij de connector gebruiker

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.