Door in de lijst een FTP server te selecteren, komt een lijst met mappen tevoorschijn. Door op de plus naast de map te klikken, wordt de map geselecteerd. Hier wordt de output naar toe geschreven.

Door op de geselecteerde map te kiezen voor het potloodje, komen de optie voor de FTP beschikbaar

Pad: Het pad is het pad waarop het bestand(en) worden weggeschreven

Tip:

Wanneer je in je koppeling meerdere datasets hebt waarvan je een export wil en de bestanden op verschillende FTP locaties geplaatst moeten worden definieer dan voor het ‘Pad’ een centraal gelegen folder.

Bij het bestandsformaat van de dataset vul je dan bij ‘bestandsnaam’ niet alleen de bestandsnaam in maar ook de folder structuur (vanaf het opgegeven ‘Pad’) waar het bestand geplaatst moet worden.

De U-turn zorgt er dan voor dat de bestanden op de juiste locatie geplaatst worden.

Pad formule: Indien je dynamisch een pad wilt kiezen. Bijvoorbeeld de periode, kan dit hier op gegeven worden. Let wel, dit zorgt er voor dat de formule gebruikt wordt, en niet de Pad optie zoals hier boven. Zie hieronder een voorbeeld hoe je het in een jaar folder wegschrijft.

'/' + System.DateTime.Year.ToString()
PY

Data toevoegen aan bestand: In dit geval wordt een bestaand bestand niet overschreven of aangemaakt, de data (regels) worden extra aan het bestaande bestand toegevoegd.

Wanneer je data toe wilt voegen aan een bestand en niet iedere keer een header regel aan het bestand toegevoegd wilt krijgen dien je het volgende te doen:

  • Kies bij de Export instellingen bij de dataset (zie AFAS Profit export) voor bestandstype ‘Aangepast’

  • Zet de checkbox bij ‘Eerste regel is kop’ UIT, zodat er geen kopregels geproduceerd worden.

Wil je toch helemaal aan het begin van het bestand een kopregel dan zijn er 2 opties:

  1. Je plaatst een initieel bestand op de FTP locatie met daarin enkel de kopregel

  2. Je maakt een separate u-turn die een bestand op de FTP locatie plaatst met enkel de kopregel. (Dit is vooral handig indien je sporadisch toch het bestand opnieuw wilt laten maken)