Skip to main content
Skip table of contents

Bulk aanpassingen in de U-turn doorvoeren

De definitie van een U-turn ligt vast in een JSON bestand. Indien je snel, veel aanpassingen wilt doorvoeren, kan je dit doen door zaken te vervangen in dit JSON bestand. In dit artikel gan we je laten zien hoe je dit kunt doen.

Wanneer je niet zeker bent of de wijzigingen correct zijn, voer ze dan ook niet door. Deze manier van aanpassen kan er voor zorgen dat je U-turn ontbruikbaar wordt en je deze opnieuw moet bouwen.

 1. Open allereerst via de laatset knop in het menu, de JSON editor

 2. Zet in de JSON editor, het overzicht op Code

 3. Kopieer de JSON naar een tekst editor (bv Notepad++)

 4. Veelal zal je bijvoorbeeld ID’s van een AFAS omgeving of FTP omgeving willen vervangen. Zie hieronder de plek in de JSON waar deze te vinden zijn:

  1. Bron AFAS Profit → ROOT.Mapping.MappingFiles[0].MappingFileAfasGetConnector.AfasCredentialID

  2. Bron FTP → ROOT.Mapping.MappingFiles[0].MappingFileFTP.ConnectorID

 5. Zoek nu eerst of je alles wilt vervangen. Kijk bv. waar een bepaald tekst deel voorkomt en of dit op de juiste plek in de JSON staat.

  1. Bron AFAS Profit → Bijvoorbeeld zoeken op en of vervangen van "AfasCredentialID": 2967, → Dit is de ID van de AFAS Profit omgeving

  2. Bron FTP → Bijvoorbeeld zoeken op en of vervangen van "ConnectorID": 1691, → Dit is de ID van de FTP verbinding

 6. Na het vervangen plak je de gehele JSON weer terug in het JSON editor scherm. Na sluiten van het JSON editor scherm, zul je zien in de U-turn dat de aanpassingen zijn doorgevoerd.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.