Skip to main content
Skip table of contents

Data synchronisatie / Koppelings strategieen

Om data te kunnen synchoniseren met de U-turn, is het van belang jouw koppeling robuust op te zettten. Hierbij kunnen de uitgangspunten voor een goede koppeling worden gehanteerd. Belangrijk is hierbij uiteraard dat alle data over komt en dat de perfomance goed is (niet te veel calls of data).

In onderstaande tabel staat verschillende manieren om data met elkaar te vergelijken.

Actie

Bron

Doel

Complexiteit

Performance

Insert

Toegevoegde

Alles

2

3

Insert

Toegevoegde

Per record

4

2

Insert

Toegevoegde

Toegevoegde

3

1

Insert

Alles

Alles

1

4

Update

Gewijzigde

Alles

2

3

Update

Gewijzigde

Per record

4

2

Update

Gewijzigde

Toegevoegde

3

1

Update

Alles

Alles

1

4

Termen

Insert

Dit gaat over het toevoegen van gegevens. Het initieel aan het doel toevoegen.

Update

Dit gaat over het bijwerken in het doel. Welke gegevens zijn in de bron bijgewerkt en dienen daarom ook in het doel bijgewerkt te worden.

Bron

Waar worden de gegevens vandaan gehaald. Dit is dus het systeem waarin de gegevens worden opgehaald. Dit kan zijn via een API / Webservice, maar ook een bestand met data.

Doel

Naar welk systeem moet het toe. In welke systeem wordt het geladen of bijgewerkt.

Complexiteit

De complexiteit wordt bepaald door de manier van ophalen in zowel de bron als in het doel, gecombineerd met de manier van verwerking (bv. alleen filtering of een loop in de U-turn).

Performance

De performance is een resultante van het aantal aanroepen (calls) naar de bron en het doel. Ook de hoeveelheid data die hierin wordt teruggegeven is een factor.

Welke keuze moet ik maken?

De keuze die gemaakt moet worden is de afweging van minimale complexiteit met maximale performance.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.