Skip to main content
Skip table of contents

De data van de GetConnector wordt niet opgehaald uit AFAS Profit

Wanneer de data niet kan worden opgehaald, kan je bijvoorbeeld de volgende melding krijgen:

Source (MappingFile) 100002 - [NAAM GETCONNECTOR] failed

Hieronder staan enkele mogelijke oorzaken:

1. Kijk op je bron goed staat via de eigenschappen van de bron

Selecteer bij jouw GetConnector via het potloodje de eigenschappen

Op het 2e tabblad kan je de juiste AFAS Omgeving selecteren

2. Kijk of je verbinding hebt met de AFAS Profit omgeving

Controleer via het berwerken van de hierboven geselecteerde omgeving of alles goed staat en of het testen van de omgeving lukt. Meer hier over vindt je bij AFAS Profit omgeving.

3. Kijk of je de GetConnector nog kunt selecteren

Voeg de GetConector opnieuw toe om te kijken of je deze nog steeds kunt selecteren. Je doet dit via AFAS GetConnector.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.