Door na het cortect verwerken van een record deze een zogemaande flag te geven, kan je bij een volgende keer verwerken dit record negeren.

Zie hieronder een voorbeeld.

Verwerken medewerkers Applicatie 1 in Applicatie 2

Stel je wilt het proces opzetten dat alle medewerkers welke vastliggen in applicatie 1, ook een aaccount krijgen in applicatie 2.

Je kan een koppeling opzetten en deze accounts automatisch aanmaken in applicatie 2. Echter, hoe weet je voor welke medewerkers dit al gedaan is?

Door na het aanmaken in applicatie 2 het resultaat terug te schrijven naar applicatie 1, kan je in je filtering er voor zorgen dat alleen medewerkers zonder account (=zonder flag) worden meegenomen.