Door na het correct verwerken van een record deze een zogenaande flag te geven, kan je bij een volgende keer verwerken dit record negeren.

Zie hieronder een voorbeeld.

Verwerken medewerkers Applicatie 1 in Applicatie 2

Stel je wilt het proces opzetten dat alle medewerkers welke vast liggen in applicatie 1, ook een account krijgen in applicatie 2.

Je kan een koppeling opzetten en deze accounts automatisch aanmaken in applicatie 2. Echter, hoe weet je voor welke medewerkers dit al gedaan is?

Door na het aanmaken in applicatie 2 het resultaat terug te schrijven naar applicatie 1, kan je in je filtering er voor zorgen dat alleen medewerkers zonder account (=zonder flag) worden meegenomen.