Skip to main content
Skip table of contents

Foutmeldingen

Tijdens het testen/draaien van een koppelingen kom je mogelijk een error of foutmelding tegen. Je kunt ze terugvinden in de ‘Historie’, via het -icoon linksboven. Daar zie je welke koppelingen zijn uitgevoerd en welke zijn mislukt. Voor iedere aparte foutmelding krijg je een XML-voorbeeld.

Foutmeldingen/Errors koppelingen

Oplossing

Unexpected backend error

Veelvoorkomende melding zonder specificatie. Kijk voor specificatie in het omgevingslogboek.

(AFASFiDebCred) Account outside borders. Lower border = 10000, upper border = 49999

De waarde van de regel ligt buiten de omschreven grenzen. Deze grenswaarden kunnen worden teruggevonden in de instellingen. In dit geval Financieel > Beheer > Instellingen > Algemeen.

The number of rows (780) on /KnSalesRelationOrg/Element [1]/Objects/KnOrganisation exceed the number of allowed rows (250) when there are no joins defined. Please define a join.

Het verband met de dataset is niet sluitend. U-Turn vindt te veel regels. Baken deze af door een verband te definiëren(meestal op basis van nummer en is altijd uniek).

General message: Geen KnPerson of KnOrganisation element gevonden in XML-file

De koppeling van de hoofdtabel naar een andere tabel (in dit geval KnPerson of KnOrganisatie) ontbreekt. Mogelijk worden er geen personen aangeleverd.

(AntaObject) The foreignkey does not exist in the database. FieldId=Profiel, ForeignkeyId=KnSPr

Er wordt een veldwaarde verzonden die niet geaccepteerd wordt in de nieuwe database. In dit geval 'Profiel': maak deze aan, verander de waarde of verwijder de koppeling.

Type mismatch

Er worden velden aan elkaar gekoppeld die niet gekoppeld kunnen worden.

(AntaObject) There is no value entered in mandatory field 'Medewerker' (EmId)

Er ontbreekt een waarde van een verplicht veld

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.