Wanneer je een nieuwe FTP verbinding toevoegt of een bestaande bewerkt kom je in onderstaand scherm terecht.

Hier dien je de volgende gegeven in te vullen:

Name

Vul hier de naam in die je aan de FTP verbinding wilt geven

Server

Vul hier de domein naam in van de FTP server (bijv. ftp.klant.nl)

Port

Vul hier het poort nummer in waarop de FTP server benaderd moet worden

Protocol

Selecteer hier het protocol dat gebruikt moet worden voor deze FTP verbinding. Te selecteren opties zijn:

  • FTPS

  • SFTP

Username

Vul hier de username in die gebruikt moet worden om verbinding met de FTP server te maken

Password

Vul hier het wachtwoord in dat gebruikt moet worden om verbinding met de FTP server te maken

Klik nadat alle gegevens ingevuld zijn op de button ‘Opslaan en testen’ om te controleren of er met de ingevulde gegevens verbinding gemaakt kan worden met de FTP server.