Skip to main content
Skip table of contents

Gebruiker

Tijdens het registratie proces heb je jouw persoonlijke gegegvens opgevoerd, welke je mogelijk na verloop van tijd aan zou willen passen. Klik hiervoor rechts bovenin op het gebruikers menu en klik vervolgens op ‘Aanpassen gebruiker’

Vervolgens kun je in het daarop volgende scherm op de tab ‘Gebruiker’ je gebruiker gegevens aanpassen en tevens aangeven of je de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Zie Beveiliging voor extra informatie over de beveiligingsinstellingen voor een gebruiker.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.