Je wilt voorkomen dat er duplicaten ontstaan. Daarom dient er zorg gedragen te worden voor het niet dubbel verwerken van gegevens. Dit kan bijvoorbeeld door het vaststellen welke gegevens reeds aanwezig zijn in het doelsysteem.