Skip to main content
Skip table of contents

Geen dubbele verwerking

Je wilt voorkomen dat er duplicaten ontstaan. Daarom dient er zorg gedragen te worden voor het niet dubbel verwerken van gegevens. Dit kan bijvoorbeeld door het vaststellen welke gegevens reeds aanwezig zijn in het doelsysteem.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.