In de geschiedenis van een koppeling, kan worden bekeken wanneer de koppeling is uitgevoerd.

Geschiedenis koppeling scherm

In bovenstaande voorbeeld zien we bijvoorbeeld voor de bovenste 2 regels dat de deze koppeling is uitgevoerd op 24-09-2021 om 07:53:40 en 24-09-2021 om 07:53:01. In beide gevallen is het gelukt om 1 bericht te versturen (succesvol).

Parameters

Via de parameters knop kan gekeken worden met welke parameters de koppeling is uitgevoerd.

Downloaden

In veel gevallen kan bekeken worden met welke data de koppeling is uitgevoerd. De data van de primaire dataset wordt dan samen met de log opgeslagen.

Openen uitvoer

Door op 1 van de regels te klikken, kan de detail informatie van de uitvoer bekeken worden.

Details 1 enkele uitvoer

Hier zien we een bericht over het resultaat (bijvoorbeeld “Succes”). Ook kan bijvoorbeeld het aangeboden bericht bekeken worden via de XML link.

Afhankelijk van het type koppeling kan de optie XML wel/niet beschikbaar zijn.

De geschiedenis details worden vanwege data veiligheid niet onbeperkt bewaard. De details van de logs zijn tot 6 maanden na uitvoer beschikbaar. Hierin is alleen informatie terug te vinden wanneer het ontvangende systeem dit heeft teruggestuurd. De details van aangeboden berichten zijn tot 40 dagen na uitvoer inzichtelijk. Van deze berichten wordt echter alleen een beperkte hoeveelheid bewaard.

Toepassen filter

Het is mogelijk om bij het overzicht van de geschiedenis van mappings een filter in te stellen op de status. De mogelijkheden hierbij zijn ‘Geslaagd’ of ‘Mislukt’.

Het filterscherm is te openen via de knop linksboven in het geschiedenis scherm:

Wanner dit venster geopend wordt verschijnen twee select boxen waar de gewenste status aan- of uitgezet kan worden.