Skip to main content
Skip table of contents

Gratis koppeling U-Turn Studio

Een gratis koppeling is ideaal om een koppeling in eerste instantie te bouwen om te kijken of iets technisch mogelijk/haalbaar is. Wanneer je tevreden bent over de koppeling kan de property ‘Gratis’ van de koppeling afgehaald worden om deze daadwerkelijk in productie te nemen.

Een koppeling zal standaard op ‘Gratis’ staan wanneer er nog geen U-Turn Studio licentie aanwezig is. Zonder U-Turn Studio licentie is het ook niet mogelijk om de koppeling van de gratis variant af te halen.

Bij het gebruik van een gratis koppeling wordt er bij het uitvoeren van deze koppeling geen kosten in rekening gebracht. Er zitten echter wel een aantal restricties/beperkingen aan een gratis koppeling.

  • Een gratis koppeling kan niet met een schema worden uitgevoerd.

  • Een gratis koppeling kan per bouwblok slechts één regel verwerken.

Bij het aanmaken van een nieuwe koppeling heb je de mogelijkheid om aan te geven of deze gratis moet zijn of niet. Wanneer er geen U-Turn Studio licentie aanwezig is zal deze optie aangevinkt zijn, en heb je zelf ook niet de mogelijkheid om dit uit te zetten.

image-20240522-084356.png

Je kan op elk gewenst moment de koppeling omzetten van gratis naar betaald (of andersom) in de toolbox onder het tabje ‘Algemeen’. Ook hier is deze property alleen aan te passen als er een U-Turn Studio licentie aanwezig is.

image-20240522-084605.png

Een koppeling zal in rekening gebracht worden wanneer deze tenminste één keer in een maand uitgevoerd is zonder de eigenschap ‘Gratis’.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.