Skip to main content
Skip table of contents

Gratis koppeling U-Turn Studio

Bij het gebruik van een gratis koppeling wordt er bij het uitvoeren van deze koppeling geen kosten in rekening gebracht.

Een gratis koppeling heeft slechts beperkte functionaliteiten.

  • Zo kan een gratis koppeling niet met een schema worden uitgevoerd.

  • Daarnaast kan een gratis koppeling slechts 1 regel per bouwblok verwerken, alle andere data wordt genegeerd.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.