In bepaalde selecties kan het handig zijn om een laagste waarde te vinden. Denk bijvoorbeeld aan de laagste datum van een medewerker.

Door de datum bijvoorbeeld in een numeriek formaat te zetten, kan je dit voor elkaar krijgen.

Als we kijken naar bovenstaanden data, zien we dossiers van een medewerker.

Hierin zie je dat de isntuurrdatum van hget datatype datum/tijd is.

Om te bepalen wat de laagste waarde is zouden we het volgende kunne doen.

Maak een kolom aan die de datum omzet naar een numeriek waarde. Je kunt dit bijvoorbeeld doen door de volgende formule.

u.TEKST({Instuurdatum},'yyyyMMdd')
PY

Deze formule zet een datum veld om naar een tekst. Echter dit is eveneens een numeriek waarde. Er komen nl. geen alfanumereiek karaketers in voor.

Wanneer je bron veld (bijvoorbeld vanuit een berekende kolom) een tekst is, kan je er een waarde van maken door alle niet numerieke karaketers er uit te halen.

Vervolgens kan je met de volgende functie de laagste waarde bepalen voor de medewerker

u.MIN.ALS.VOORWAARDEN(Veld!DatumNummer.ID,Veld!Medewerker.ID,{Medewerker})
PY