Skip to main content
Skip table of contents

Ik heb een vrij veld toegevoegd aan de Updateconnector, maar zie deze niet in de U-turn

Zorg dat je de management tool in AFAS Profit gesloten hebt. Pas op dat moment worden nieuwe vrije velden opgeslagen en worden ze in de Updateconnector zichtbaar.

Waarschijnlijk komt dit door de caching die in jouw browser plaatsvindt. Ga naar de betreffende koppeling (die gebruik maakt van de betreffende Updateconnector). Als je in je browser in deze koppeling zit kies je voor de toetscombinatie CTRL+F5. Na het verversen van je browser zie je het nieuwe vrije veld wel

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.