Skip to main content
Skip table of contents

Map toevoegen

Door deze optie te selecteren kan er in de boomstructuur aan de linkerkant van het koppelingen overzicht een map toegevoegd worden.

Door het gebruik van mappen kun je de gemaakte koppelingen overzichtelijk organiseren om ze zo makkelijker terug te kunnen vinden.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.