Skip to main content
Skip table of contents

U-turn API (Webservice)

Om U-turns af te trappen via een andere applicatie, kan de API gebruikt worden. De API kent een aantal endpoints. Zie hieronder de werking van de API.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.