Wanneer je gebruik maakt van een export koppeling, kan het voorkomen dat je als datatype kiest voor Excel als output formaat.

Om dit mogelijk te maken dien je dit via een script na uitvoer van de dataset te doen

dtCloned = dataset.Clone()
dtCloned.Columns['C100011'].DataType = System.Decimal.Parse("1").GetType()

for row in dataset.Rows: 
	dtCloned.ImportRow(row);

dataset = dtCloned
PY