Er kunnen verschillende opties worden ingesteld voor dit type koppeling.

Hieronder staan de verschillende opties uitgeschreven.

Gebruiken voor test doeleinden (niet live)

Zie Gebruiken voor test doeleinden (niet live).

Koppeling inactief

Uiteraard zijn de meeste koppelingen actief. Echter kan het soms handig zijn om (tijdelijk) een koppeling uit te schakelen. Door een koppeling op inactief te zetten, zal deze niet meer uitgevoerd kunnen worden. Dit betekent dat deze o.a. niet wordt uitgevoerd vanuit een groep, schema of loop.

Versie bibliotheek berekeningen

In de schermen waar berekeningen kunnen worden gemaakt, zoals de berekende kolommen bij de dataset, wordt gebruik gemaakt van voorgedefiniëerde functies. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Excel functies die de U-turn ondersteund. In de U-turn komen er regelmatig nieuwe functies bij, of worden functies een beetje aangepast. Dit zorgt voor een nieuwe versie van deze zogenaamde bibliotheek. Iedere nieuwe U-turn wordt aangemaakt met de laatste versie van de bibliotheek. Oudere U-turns kunnen een oudere versie hebben. Deze blijft echter gewoon werken.

Aantal regels per keer updaten

Op de snelheid van verwerking te verhogen, kunnen het aantal regels bericht worden verhoogd. Dit betekent dat er minder vaak een breicht naar AFAS Profit hoeft te worden gestuurd, waardoor de verwerking sneller is. Dit heeft echter een limiet en kan verschillen per koppeling/Updateconnector. Je kan hiermee dus experimenteren door bijvoorbeeld 50, 100 of 200 regels per keer aan te bieden.

Aantal berichten gelijktijdig aanbieden

In de U-turn kunnen ook berichten gelijktijdig aan AFAS Profit worden aangeboden. Je kunt hier een waarde van 1 t/m 4 instellen. In geval van 4, betekent dit dat er 4 berichten gelijktijdig naar AFAS Profit worden gestuurd. Ook dit verhoogt de snelheid van verwerking.

Maximaal aantal uit te voeren

In sommige situaties, kan het handig zijn om slechts een beperkt aantal berichten aan te bieden aan AFAS Profit. Denk bijvoorbeeld aan het testen van een koppeling. Door tijdens het testen het aantal op 1 te zetten, heb je snel duidelijkheid of je koppeling werkt en wordt niet alles direct verwerkt waardoor je testdata over houdt.

Niet uitvoeren indien aantal berichten groter dan

Deze optie is ontwikkeld om het uitvoeren te blokkeren indien het aantal berichten groter is dan het ingestelde aantal. Neem als voorbeeld het blokkeren van gebruikers. Dit zullen er misschien een aantal per dag zijn as je hier een koppeling voor hebt gemaakt. Stel echter dat door een samenloop van omstandigheden jouw koppeling alle gebruikers ophaalt en deze gaat blokkeren, ontzeg je de toegang tot AFAS Profit voor alle gebruikers. Dit wil je uiteraard voorkomen. Als je op voorhand weet dat er maximaal 10 gebruikers per keer geblokkeerd hoeven te worden, dan zou je hier 10 in kunnen stellen. De koppeling zal niet gaan uitvoeren indien het aantal berichten naar AFAS Profit (regels in de dataset) groter dan 10 is.

De koppeling wordt in deze situatie dus in het geheel niet uitgevoerd!

Stop koppeling na aantal fouten

Deze optie biedt de mogelijkheid om de koppeling automatisch te laten stoppen indien een maximaal aantal fouten zich heeft voorgedaan. Stel je biedt 100 berichten aan. Je hebt deze optie op 50 ingesteld. De eerste 50 berichten leveren een fout op. In dat geval zal de koppeling in het geheel worden beëindigd. Dit betekent dus dat er 50 berichten aan AFAS Profit zijn aangeboden. De overige berichten zijn niet aangeboden.

Waarde in veld dataset indien leeg

Standaard staat deze optie op []. De waarde die hier wordt ingesteld, kan in de berekende kolommen worden ingesteld om een leeg veld aan AFAS Profit aan te bieden. Zie hieronder op basis van waarden uit berekenende kolommen welk effect dit heeft.

Onderstaande script levert een lege waarde op

waarde = ''
waarde
PY

Wanneer dit veld aan 1 van de velden van AFAS Profit wordt gekoppeld in het koppelen gedeelte, zal dit veld in het geheel uit het bericht richting AFAS Profit worden gelaten. Dit is uit efficiëntie overweging om de berichten zo klein mogelijk te houden.

Wanneer je echter de intentie hebt om een veld leeg te maken in AFAS Profit, zal de waarde in jouw berekende kolom gelijk moeten zijn aan de waarde ingesteld bij deze optie.

waarde = '[]'
waarde
CODE

Nu levert deze berekende kolom dus als uitkomst []. Dit is gelijk aan de waarde ingesteld bij deze optie.

Wanneer nu dit berekende veld aan AFAS Profit wordt gekoppeld, wordt het wel meegenomen en zal de waarde in AFAS Profit leeg worden gemaakt.

Tegelijk uitvoeren

In uitzonderlijke situaties kan het wenselijk zijn een koppeling tegelijk uit te voeren. In de praktijk zien wij dit bijvoorbeeld wanneer de U-turn vanuit een andere applicatie wordt aangeroepen en door middel van Parameters wordt aangestuurd. Hierdoor is de verwerking van de gegevens afhankelijk van de parameters die ingestuurd worden. Dit zijn echter uitzonderlijke situaties.