Skip to main content
Skip table of contents

Prijzen geavanceerde opties

Om meer data te kunnen verwerken of U-turns sneller te laten uitvoeren, kan de U-turn verhoogd worden waardoor meer rekenkracht beschikbaar wordt of zaken parallel worden uitgevoerd.

Prijzen op basis van rekenkracht en geheugen gebruikt

Rekenkracht/Geheugen

Prijs per maand (1)

Normaal

EUR 41,00

Groot

EUR 52,00

Extra Groot

EUR 72,00

Extra Extra Groot

EUR 92,00

  1. indien gebruikt in periode

De U-turn wordt alleen gefactureerd indien er in een maand gebruik van gemaakt is.

Op dit moment kunnen zwaardere U-turns alleen aangevraagd worden door een mail te sturen naar info@mooqe.nl. Vermeld hierbij de URL van de koppeling waar het om gaat (ga hiervoor de koppeling in, en selcteer in jouw browser de gehele URL).

Binnenkort zal dit mogelijk om dit zelf te wijzigen bij de opties van jouw koppeling.

Naast elkaar uitvoeren U-turns (MaxDegreeOfParallelism)

Om meer berichten tegelijk te kunnen verwerken, kan gebruik worden gemaakt van een loop. Hierop kan ingesteld worden hoeveel berichten er naast elkaar verwerkt moeten worden.

In deze gevallen betaal je voor het daadwerkelijk naast elkaar uitgevoerde berichten in een maand.

Rekenvoorbeeld

Stel je hebt op jouw loop ingesteld dat je er 10 naast elkaar wilt verwerken. Je gebruikt Rekenkracht/Geheugen Groot.

Situatie 1

Je hebt het ingesteld op 10 naast elkaar, maar het maximaal aantal dat gebruikt wordt (omdat je niet meer berichten te verwerken hebt) is 6. In dat geval wordt er 6 * EUR 41,00 = EUR 246,00 voor deze periode in rekening gebracht.

Situatie 2

Je hebt het ingesteld op 10 naast elkaar, maar het maximaal aantal dat gebruikt wordt is ook 10. In dat geval wordt er 10 * EUR 41,00 = EUR 410,00 voor deze periode in rekening gebracht.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.