Skip to main content
Skip table of contents

Proces technieken

In dit gedeelte worden verschillende zaken beschreven om het proces goed te organiseren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het verplaatsen op verwijderen van bestanden. Dit heeft niet direct iets met de data te maken, maar kan wel belangrijk zijn om jouw proces te kunnen automatiseren.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.