Skip to main content
Skip table of contents

Releasenotes 2021-10-25

Datum

Aanpassing

2021-10-25

1190 Indien het ophalen van de data voor een uturn meer dan een uur duurt, wordt het afgebroken. In de log verschijnt hier een melding van.

2021-10-25

1086 Groter maken van het opmerkingen scherm om de omschrijving van een U-turn op te geven

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.