Skip to main content
Skip table of contents

Releasenotes 2022-06-02

Datum

Aanpassing

2022-06-02

Bugfix voor loops. Wanneer een loop paralel andere U-turns starte, kon het voorkomen dat het geheugen de klein was. Deze U-turns crashte dan. Dit werd netjes in de log (historie) weggeschreven. Echter werd dit niet goed teruggestuurd naar de loop waardoor deze bleef draaien.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.