Skip to main content
Skip table of contents

Releasenotes 2022-08-24

Datum

Aanpassing

2022-08-24

Het was niet mogelijk wanneer bij bronnen een FTP bron (CSVC of Excel bijvoorbeeld) was toegevoegd om de applicatie/verbinding aan te passen. DIt is nu toegevoegd.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.