Skip to main content
Skip table of contents

Releasenotes 2022-10-22

Datum

Aanpassing

2022-10-22

1802 Bugfix. Indien er in een mand schema gezkozen werd voor bv. de 31e van de maand terwijl deze maand geen 31 dagen had, kon dit tot fouten leiden.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.