Datum

Aanpassing

2022-10-24

1800 Het stoppen in de front end van manueel (handmatig) gestarte U-turns, werkte niet altijd goed. Dit is nu opgelost.