Skip to main content
Skip table of contents

Releasenotes 2023-01-18

Datum

Aanpassing

2023-01-18

Diverse aanpassingen in de nieuwe dataset. Onder andere een extra header in de tabel met data zodat je direct ziet bij welke bron een kolom vandaan komt en het dubbelklikken op berekende kolommen om de naam aan te passen.

2023-01-18

1882 Bij het type export koppeling was de download naam weggevallen. Dit is teruggezet.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.