Skip to main content
Skip table of contents

Releasenotes 2024-05-07

ID

Onderdeel

Aanpassing

2993

Studio - Applicaties

Exact Online is als applicatie binnen U-Turn Studio toegevoegd. De verbinding kan hiermee gemaakt worden en de token wordt periodiek automatisch ververst. Tonen van de boom (in geval van versturen van gegevens) is nog niet mogelijk doordat binnen Exact Online van een verouderd protocol gebruik wordt gemaakt.

3051

Studio - Koppelingen

Toevoegen van een map wanneer je in een map zat zorgde er voor dat je weer naar de hoofdmap sprong. Dit is nu verholpen.

3025

Studio - Canvas

Er is een duidelijker onderscheid (andere kleur) tussen bouwblokken en groepen.

3171

Studio - Koppeling

In geval van gratis koppelingen werden er teveel regels uitgevoerd. De regel is dat er maar 1 regel per blokje mag zijn als uitkomst. Dit is nu opgelost.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.