Skip to main content
Skip table of contents

Releasenotes 2024-05-21

ID

Onderdeel

Aanpassing

3177

Studio - Toevoegen

De toevoegen bouwblokken gaven in bepaalde situaties een foutmelding. Deze is nu verholpen

3192

Studio - AFAS Profit ophalen

De filters voor het AFAS Profit ophalen gedeelte werkte niet goed in geval van leeg of niet leeg. Dit is niet werkend gemaakt.

3188

Studio - Kopiëren bouwblok

Het kopiëren van een bouwblok werkte in uitzonderlijke situaties niet goed. Dit is nu verholpen.

3200

Studio - Toevoegen

De link naar de help voor het versturen via een webservice/API stond naar een verkeerd artikel, dit is nu verholpen.

3194

Studio - Koppelingen

Er wordt nu standaard opgestart in U-Turn studio. Heb je dus koppelingen in de classic U-Turn, kan je deze bereiken via “Mijn koppelingen”.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.