Skip to main content
Skip table of contents

Releasenotes 2024-05-22

ID

Onderdeel

Aanpassing

2918

Studio - Help

Nieuwe helplink voor groepen

3196

Studio - Canvas rechter menu

Het menu bij het bewerken van een koppeling is nu inklapbaar.

3129

Studio - voor elke regel

Het bouwblok “Voor elke regel (loop)” stopte niet tijdig in geval de stop knop werd gebruikt. Dit is nu verholpen.

3198

Studio - Berekende kolom

Bij het toevoegen van een berekende kolom is nu verplicht direct een naam op te geven.

3110

Studio - Koppeling

Wanneer je een koppeling opende, stonde de concept knop al gelijk op actief. Dit is nu niet meer het geval.

3251

Studio - AFAS Profit toevoegen/update

Wanneer je een actie verwijderde, werd deze niet verwijderd. Ook werden acties niet doorgevoerd in het daadwerkelijk bericht. Beide zaken zijn nu verholpen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.