Skip to main content
Skip table of contents

Releasenotes 2024-06-04

ID

Onderdeel

Aanpassing

3326

Studio - FTP

In geval van het versturen van een bestand naar een SFTP server ging dit niet goed. Dit is verholpen.

3328

Studio - Script

Wanneer in het script component een tabel met data zat waarin meerdere keer dezelfde kolomnaam voorkwam, gaf dit een foutmelding. DIt is nu verholpen.

3270

Studio - AFAS Update

Wanneer je binnen AFAS een veld leeg wilt maken kan je dit nu doen door het meegeven van een specifiek karakter.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.