Skip to main content
Skip table of contents

Releasenotes 2024-06-17

ID

Onderdeel

Aanpassing

2745

U-Turn

Het onderliggende framework is bijgewerkt. Hierdoor kunnen schermen er iets anders uitzien, maar zal de snelheid van schermen ook verbeterd zijn!

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.