Skip to main content
Skip table of contents

Releasenotes 2024-06-20

ID

Onderdeel

Aanpassing

3328

U-Turn Studio

Wanneer een kolom naam dubbel voorkwam in het script bouwblok, kon dit tot een foutmelding leiden. Dit is verholpen

SUP-28

U-Turn Studio

Het kopiƫren van een folder leek mogelijk, maar werd vervolgens niet uitgevoerd. We hebben het kopiƫren van een folder onmogelijk gemaakt. Je kan dit bereiken door koppelingen te exporteren en te importeren in een nieuwe folder.

3049

U-Turn Classic

Berekende kolommen in een dataset werden niet altijd na toevoegen visueel getoond. Dit is opgelost.

3250

U-Turn Studio

Na het aanpassen van de URL/endpoint in geval van het ophalen van data uit een applicatie, werden de kolommen niet altijd goed ingesteld. Dit is opgelost.

3127

U-Turn Studio

Wanneer de berekende kolommen (bouwblok) werden geopend als onderdeel binnen een loop bouwblok, werd de data niet getoond. Dit is verholpen.

3125

U-Turn Studio

De template store is toegevoegd. Dit wordt de plaats om standaard koppelingen te beheren.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.