Skip to main content
Skip table of contents

Releasenotes 2024-07-03

ID

Onderdeel

Aanpassing

3615

U-Turn Classic - Bijwerken AFAS

In geval er een koppeling gemaakt was en er werd overgegaan van AFAS Profit 2 naar AFAS Profit 3, kon het voorkomen dat de koppeling niet meer functioneerde. Dit had er mee te maken dat AFAS in de XSD (structuur voor de velden van de Updateconnector) bepaalde velkden (primary key velden) had verplaatst van element naar attribute in de XSD. Dit zorgde voor foutieve generatie van de berichten.

3619

U-Turn Classic - Groepen

Bij de parameters van groepen was net niet mogelijk meer om een formule van een parameter te testen en op te slaan. Dit is nu verholpen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.