Skip to main content
Skip table of contents

Te verwerken data tot een minimum beperken

Je wilt niet onnodig je bron- of doel systeem belasten. Dit kan leiden tot vertraging bij gebruikers, extra fouten indien er teveel gegevens worden verwerkt en in sommige situaties blokkeren van de account die gebruikt wordt voor het verwerken van gegevens.

Zorg daarom dat de verwerking zo efficiƫnt mogelijk verloopt. Filter zoveel als mogelijk bij de bron (zodat geen onnodige gegevens worden verstuurd).

Zorg ook dat gegevens alleen worden ingestuurd als er iets verwerkt moet worden (geen onnodige updates)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.