Er moet altijd 1 systeem eigenaar zijn van de data. Dit betekent dat het bron systeem de data beheerd en dat dit kan worden doorgevoerd naar het doel systeem. Bij voorkeur om complexiteit te voorkomen gebeurd dit op onderdeel (entiteit / tabel) niveau. In uitzonderlijke situaties kan gekozen worden op het eigenaarschap op veld niveau te definieren.

Het gebruik van een zogenaamde bidirectionale (2 richting / 2 way) koppeling wordt ten zeerste afgeraden.