Skip to main content
Skip table of contents

Wachtwoord vergeten

Wanneer je je wachtwoord vergeten bent kun je in het inlog scherm klikken op de ‘Wachtwoord vergeten?’ link. Je komt dan in een scherm waar je je e-mailadres invult.

Je zult vervolgens een ‘Wachtwoord herstel’-mail zult ontvangen waarin je op de link ‘Wachtwoord resetten’ moet klikken. Je komt nu in een scherm waar je je nieuwe wachtwoord in kunt geven.

Na het opgeven van je nieuwe wachtwoord zul je geredirect worden naar het inlog scherm waar je vervolgens met je nieuwe wachtwoord in kunt loggen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.