Skip to main content
Skip table of contents

Aanmaken nieuwe organisatie

Om een nieuwe organisatie toe te kunnen voegen, zijn een aantal gegevens nodig.

Organisatie aanmaken 1e scherm

In bovenstaand scherm moet als eerste opgegeven worden wat het land van de organisatie is. Na selectie van het land, verschijnen de overige velden.

Kies na het invullen van de verplichte velden voor “Volgende”.

Organisatie aanmaken 2e scherm

Geef in het tweede scherm de omgevingsgegevens op. Dit zorgt ervoor dat er direct een omgeving aangemaakt wordt. Meer informatie hierover is te vinden op Aanmaken nieuwe omgeving.

Kies uiteindelijk voor “Alles opslaan” om dit proces af te ronden.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.