Skip to main content
Skip table of contents

Organisatie

Binnen de U-turn kan een gebruiker toegevoegd zijn aan meerdere organisaties. Dit kan zijn omdat je aparte U-turns beheerd als functioneel beheerder voor meerdere (dochter) ondernemingen binnen jouw organisatie. Het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld als consultant dat je het beheer voert van de U-turn voor meerdere klanten.

Organisaties scherm

Openen

Door op een organisatie te klikken, worden de bijbehorende U-turn omgevingen geopend voor deze organisatie.

Toevoegen

Zie Aanmaken nieuwe organisatie.

Bewerken

Zie Bewerken organisatie.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.