Skip to main content
Skip table of contents

Aanpassen licentie

Wanneer je een U-turn licentie wilt aanschaffen en daardoor veel meer mogelijkheden hebt in het gebruik, kan je de volgende stappen doorlopen.

Bovenin de balk zie je een knop “Aanpassen licentie”

Door deze knop te klikken, kom je in het licentie gedeelte

Door de wizard te doorlopen en je organisatie gegevens verder in te vullen, wordt de licentie actief.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.