Skip to main content
Skip table of contents

Aantal werkdagen ergens bij optellen

Stel je voor, je wilt met de U-turn bepalen wat de leverdatum van een artikel moet zijn. De leverancier heeft aangegeven dat het bv. 5 dagen duurt. Die 5 dagen, zijn 5 werk dagen. Ofwel, weekend dagen moet niet meetellen. Je kunt de leverdatum bepalen als volgt:

PY
#Startdatum
dtStartStr = '2022-10-24'

#Het is nu geen datum, dus eerst zetten we het om naar een datum formaat
frmt = 'yyyy-MM-dd'
dtStart = System.DateTime.ParseExact(dtStartStr, frmt, None)

#Aantal dagen tot de levering
numberOfDeliveryDays = 5

#Variabele om vast te houden hoveel we inmiddels verhoogd hebben
daysIncreased = 0

#Variabele om resultaat vast te houden
finalDt = dtStart

#Net zo lang doorgaan totdat we op het aantal lever dagen zitten
while daysIncreased < numberOfDeliveryDays:
    finalDt = finalDt.AddDays(1)
    if u.WEEKDAG(finalDt)<>6 and u.WEEKDAG(finalDt)<>7:
        daysIncreased = daysIncreased + 1

finalDt.ToString(frmt)
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.