Wanneer de uitkomst afhankelijk is van bepaalde input, kan gewerkt worden met als dan logica.

if {veld1}=="1":
	result = 1
elif {veld1}=="2":
	result = 2
else:
	result = 3

result
PY

Let op :

Indien je een waarde vergelijking doet moet er een dubbel = teken gebruikt worden.

Indien de waarde van veld1 “1” is, is de uitkomst:

1

Indien de waarde van veld1 “5” is, is de uitkomst:

3

Er kan ook gewerkt worden met “of” (or) of ““en” (and):

if {veld1}=="1" or {veld1}=="9":
	result = 1
elif {veld1}=="2" and {veld2}=="2":
	result = 2
else:
	result = 3

result
PY

Indien de waarde van veld1 “1” is of de waarde van veld 1 “9”, is de uitkomst:

1

Indien de waarde van veld1 “2” is en de waarde van veld 2 “2”, is de uitkomst:

2

Indien de waarde van veld1 “5” is, is de uitkomst:

3