Zie hieronder enkele basis Python voorbeelden:

Uitkomst numerieke waarde

12345
PY

Dit voorbeeld is slechts een numeriek waarde. De uitkomst van deze formule is:

12345

Uitkomst alfanumerieke waarde

'abc'
PY

Dit voorbeeld is slechts een alfanumeriek waarde. De uitkomst van deze formule is:

abc

Gebruik variabele

mijnVariabele = 12345
mijnVariabele 
PY

Dit voorbeeld heeft een variabele genaamd mijnVariabele. De variable krijgt de waarde 12345. De uitkomst van deze formule is:

12345

Berekening

1+2+3
PY

Dit voorbeeld een simpele berekening. De uitkomst van deze formule is:

6

Teksten verbinden

woord1 = 'Mooqe'
woord2 = 'U-turn'
woord1 + ' ' + woord2 
PY

Dit voorbeeld heeft 2 variabelen met als waarde “Mooqe” en “U-turn”. op de laatste regel worden deze variabelen aan elkaar gezet met een spatie er tussen. De uitkomst van deze formule is:

Mooqe U-turn