Skip to main content
Skip table of contents

Basis voorbeelden Python

Zie hieronder enkele basis Python voorbeelden:

Uitkomst numerieke waarde

PY
12345

Dit voorbeeld is slechts een numeriek waarde. De uitkomst van deze formule is:

12345

Uitkomst alfanumerieke waarde

PY
'abc'

Dit voorbeeld is slechts een alfanumeriek waarde. De uitkomst van deze formule is:

abc

Gebruik variabele

PY
mijnVariabele = 12345
mijnVariabele 

Dit voorbeeld heeft een variabele genaamd mijnVariabele. De variable krijgt de waarde 12345. De uitkomst van deze formule is:

12345

Berekening

PY
1+2+3

Dit voorbeeld een simpele berekening. De uitkomst van deze formule is:

6

Teksten verbinden

PY
woord1 = 'Mooqe'
woord2 = 'U-turn'
woord1 + ' ' + woord2 

Dit voorbeeld heeft 2 variabelen met als waarde “Mooqe” en “U-turn”. op de laatste regel worden deze variabelen aan elkaar gezet met een spatie er tussen. De uitkomst van deze formule is:

Mooqe U-turn

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.