Skip to main content
Skip table of contents

Gebruik testgegevens (bij HTTP verzoek)

Bij een HTTP verzoek is het mogelijk om testgegevens te gebruiken in plaats van dat het verzoek elke keer uitgevoerd wordt. Dit kan handig zijn tijdens het bouwen van een koppeling, omdat anders bijvoorbeeld elke keer een record wordt aangemaakt bij een HTTP send.

In alle bouwblokken die een HTTP verzoek versturen vind je de mogelijkheid om gebruik te maken van testgegevens. Onderaan het ‘bewerken'-scherm vind je het onderdeel 'Maak gebruik van test gegevens’.

Dit onderdeel staat standaard uitgeschakeld.

image-20240404-120534.png

Wanneer je dit onderdeel inschakelt verschijnt een tekstvenster waar je de test response body in op kan geven. Wanneer dit onderdeel ingeschakeld is en er een body opgegeven is zal deze data gebruikt worden in plaats van de ‘echte’ data.

image-20240404-120735.png

Je kan de response body zelf samenstellen. Zorg wel dat de body die je opgeeft qua structuur overeenkomt met:

  • Het resultaat type dat je ingesteld hebt op het HTTP verzoek.

  • Het echte resultaat dat je terugverwacht van het HTTP verzoek. Zorg dat in ieder geval de kolommen gelijk zijn, de inhoud van de kolommen mag afwijken van het echte resultaat.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.