Skip to main content
Skip table of contents

Gebruiken voor test doeleinden (niet live)

Je kunt bij de opties van een U-turn aangeven dat deze bedoeld is voor test doeleinden. Het gedrag van deze koppeling is dan gelijk aan dat van een gratis abonnement (zie Licentie types).

Dit is mogelijk bij het opties tabblad.

Dit betekent dat je niet de volledige functionaliteit kunt gebruikt, wel hetgeen kan testen dat je wilt, maar dat het ook niet in rekening wordt gebracht!

Een koppeling voor testdoeleinden wordt op diverse plekken binnen de U-turn met een oranje informatie-icoon weergegeven. Wanneer je dit icoon in een koppeling tegenkomt weet je dat je te maken hebt met een koppeling die restricties bevat.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.