In bepaalde gedeeltes van de U-turn (bijvoorbeeld wanneer data is opgehaald vanuit een andere bron) kan de data initieel in het text formaat staan. Voordat je bijvoorbeeld een berekening kan doen op een veld, waarvan je denkt dat het een nummer is, zal het moeten worden omgezet naar een ander data type.

In de U-turn kunnen in geval van Python scripts verschillende datatypes gebruikt worden. De standaard Python datatypes kunnen gebruikt worden. Voor meer informatie over deze types zie https://docs.python.org/2.7/library/stdtypes.html.

Daarnaast worden er ook nog andere datatypes gebruikt, bijvoorbeeld in het bewerken gedeelte. In onderstaande tabel is aangegeven welke datatypes er bijvoorbeeld in het bewerken gedeelte gebruikt worden, en via welke manier de tekst wordt omgezte naar dit type. Door deze logica te zien, kunnen bepaalde onverklaarbare zaken beter verklaard worden.

Data type

Documentatie

Manier van omzetten in U-turn

long

https://docs.python.org/2.7/library/functions.html#long

def DataTypeCell_Long(val):
	try:
		return long(val)
	except:
		return long('0')
PY

Decimal

https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.decimal?view=netcore-3.1

def DataTypeCell_Decimal(val):
	try:
		return System.Decimal.Parse(val)
	except:
		return System.Decimal.Parse('0')
PY

DateTime

https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.datetime?view=netcore-3.1

def DataTypeCell_DateTime(val, formatStyle=''):
	if formatStyle == '':
	  formatStyle = 'yyyy-MM-ddTHH:mm:ss'

	try:
		return System.DateTime.ParseExact(val,formatStyle,None)
	except:
		return None
PY

Date

https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.datetime?view=netcore-3.1

def DataTypeCell_Date(val, formatStyle = ''):
	if formatStyle == '':
	  formatStyle = 'yyyy-MM-dd'

	try:
		return System.DateTime.ParseExact(val,formatStyle,None)
	except:
		return None
PY

Boolean

https://docs.python.org/2.7/library/stdtypes.html#boolean-operations-and-or-not

def DataTypeCell_Bool(val):
	if val.lower() in ['true', '1']:
		return True
	elif val.lower() in ['false', '0']:
		return False
PY