Skip to main content
Skip table of contents

Geschiedenis

In de geschiedenis kan je terugvinden wanneer de U-turn is uitgevoerd en wat het resultaat is geweest.

Iedere regel in bovenstaande tabel is een enkele uitvoer van jouw koppeling.

De volgende kolommen zijn aanwezig:

ID: Dit is de unieke sleutel van deze uitvoer

ExecutionClient Guid: Dit is een extra unieke sleutel

Datum: Het moment van uitvoer (start)

Bytes: Aantal verwerkte Bytes

Totaal: Aantal uit te voeren

Uitgevoerd: Werkelijk aantal uitgevoerde regels

Fouten: Aantal fouten (regels)

Status: Hier staat of het:

is Bezig…: De koppeling loopt. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat het uitvoeren mislukt is doortdat jouw proces onverwacht beeindigd is. Een mogelijke oorzaak hiervan kan zijn dat je proces te zwaar is en dat je een zwaarder type koppeling nodig hebt. Kijk hiervoor bij Prijzen U-turn.

is Afgerond: De koppeling is klaar met uitvoeren.

Parameters: Indien je gebruik hebt van Parameters, kan je door op deze link te klikken bekijken wat de waarden waren.

Downloaden: Hier kan je de uitgevoerde regels downloaden en het resultaat bekijken.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.