Het overzicht van de koppelingen geeft een uitgebreide weergave van al jouw koppelingen. Hieronder staat beschreven welke opties je op dit scherm hebt.

Navigatie balk

In de navigatiebalk, heb je een aantal opties:

 1. In en uitklappen van het navigatie menu

 2. Terug naar de vorige map

 3. Vooruit naar de volgende map

 4. Overzicht van bezochte mappen

 5. Een map omhoog

Door gebruik te maken van het menu aan de zijkant, zie je een overzicht van de verschillende mappen. Hiermee kan je jouw koppelingen structureren. Denk bijvoorbeeld aan een map per proces dat je hebt geautomatiseerd.

Zoeken in alle koppelingen

Via de zoekbalk voor alle koppelingen, kan in alle koppelingen gezocht worden (ongeacht in welk folder). In het resultaat kan direct de betreffende koppeling geopend worden, of door rechts van het gevonden resultaat op de folder te klikken, wordt de betreffende folder geopend. De folder is alleen actief als je nog niet in die folder staat.

Lijst met koppelingen

Toevoegen koppeling

Door op de + knop te klikken, heb je de mogelijkheid een nieuwe koppeling aan te maken. Zie hier voor de verschillende soorten koppelingen.

Selecteren koppeling

Door te klikken op 1 van de regels in het overzicht, heb je de mogelijkheid om jouw koppeling aan te passen

Selecteren meerdere koppelingen

Door de vinkjes voor een aantal koppelingen te zetten, kan doormiddel van de rechtermuisknop op 1 van de koppelingen, een optie gekozen worden. Zie verder in deze uitleg de uitleg van de te kiezen opties.

Sorteren

De kolommen in deze tabel zijn sorteerbaar. Door op een kolom titel te klikken, wordt deze oplopend gesorteerd. Klik je nog een keer op de kolom titel, dan wordt het aflopend. Door nog een keer te klikken is de sortering opgeheven.

De sortering wordt opgeheven door een aantal maal op de titel te klikken. De sortering is weg als je geen pijltje meer ziet naast je kolom titel

Zoeken

Binnen een map kan gezocht worden naar een koppeling in deze map.

Hoofd acties

Op iedere regel van een koppeling zijn 3 belangrijke acties direct zichtbaar

 1. Afspelen: Dit start een koppeling

 2. Stoppen: DIt stopt een koppeling die op dit moment wordt uitgevoerd

 3. Geschiedenis: Dit geeft de geschiedenis van uitgevoerde koppelingen weer.

 4. Schema: Het kalender icoontje geeft aan dat er een schema aan deze koppeling hangt. In geval dit icoon grijs is, zijn de schema’s allen inactief (verbonden aan deze koppeling). Het kan een schema zijn op de koppeling, maar ook een schema op de groep waar deze koppeling in zit. op te achterhalen wat het actieve schema is, kan gebruik worden gemaakt van Verbonden met.

Andere acties

Door op de 3 puntjes aan het einde van een regel te klikken, verschijnt het menu met andere acties:

 1. Hernoemen: Hiermee kan je snel een andere naam aan jouw koppeling geven

 2. Verplaatsen naar folder: Hiermee kan je een koppeling verplaatsen naar een andere folder.

 3. Kopiëren: Hiermee wordt de koppeling gekopieerd in deze folder.

 4. Exporteren: Hiermee wordt de koppeling geëxporteerd als .json bestand. Via importeren kan de koppeling worden toegevoegd in deze of andere omgeving.

 5. Verbonden met: Dit opent een scherm met alle verbanden naar deze koppeling. Dit kan nuttig zijn indien je niet weet wat een bepaalde koppeling gestart heeft. Zie ook Verbonden met.

 6. Verwijderen: Hiermee gooi je de koppeling weg

Een verwijderde koppeling kan niet meer hersteld worden. Deze is dus definitief verwijderd.

Verplaatsen/volgorde

Vaak is het handig je koppelingen in een bepaalde volgorde te zetten. Vaak zijn dit de (proces)stappen die doorlopen moeten worden. Je kan dit doen door de koppelingen te verslepen naar de juiste positie. Door het te verslepen, wordt er een volgorde nummer toegekend (zie kolom volgorde). Hierdoor heb je de mogelijkheid om te sorteren op volgorde.

Door te verslepen, wordt de volgorde van alle koppelingen in de geselecteerde folder aangepast.

Verplaatsen/sorteren kan alleen indien er geen sortering op de tabel is toegepast. Zorg dus dat je eventuele sortering eerst er af haalt (zie sorteren).

Status koppelingen

Koppelingen kunnen een extra status hebben, dit is te zien aan het oranje of zwarte informatie-icoontje achter het koppelingstype. Een oranje informatie-icoon betekent dat het een gratis koppeling betreft, en er zodoende dus restricties zitten op wat er met de koppeling gedaan kan worden. Het zwarte informatie-icoon betekent dat de koppeling momenteel inactief is, en deze dus niet uitgevoerd kan worden.