Skip to main content
Skip table of contents

How To: Insturen dossier AFAS Profit

In deze How-To leer je om, geautomatiseerd, een dossier item in te sturen in AFAS Profit.

In ons voorbeeld gaan we uit van de situatie waarin je van mensen die aanwezig zijn geweest bij een evenement, automatisch een dossier item wilt aanmaken. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat je automatisch een certificaat wilt verstrekken (en in het dossier wilt stoppen) voor alle deelnemers.

Zorg ervoor dat je, voordat je met deze How-To begint, een AFAS omgeving hebt toegevoegd aan de U-turn. Hoe dit moet vind je hier.

Doorloop vervolgens onderstaande stappen:

 1. Maak een GetConnector aan in AFAS Profit en voeg hier de gegevens toe waarvan je een dossier wilt maken

 2. Ga naar het koppelingen scherm en kies voor toevoegen via de plus knop.

 3. Kies voor “Toevoegen aan AFAS Profit”

 4. Geef een Naam voor je koppeling en eventueel een omschrijving

 5. Bij verzamelen kies je door jou aangemaakte omgeving en GetConnector en klik je vervolgens op de ‘Toevoegen’-button om de GetConnector aan deze U-turn toe te voegen.

 6. Ga naar ‘Bewerken’ en klik rechts boven op het plusje in de rode cirkel. Voeg hier je dataset toe die je ophaalt met je GetConnector.

 7. Voeg nu een aantal berekende kolommen met aangegeven waardes toe aan jouw dataset/verzameling.
  - TypeDossier : 4
  - Onderwerp : ‘Mijn nieuwe dossier’
  - TypeBestemming : 3
  - PersoonNummer : 12345 (Let op dat hier een bestaand Organisatie/persoonsnummer komt te staan)

 8. Ga naar ‘Koppelen’ (meer informatie over het koppelen scherm vind je hier) en kies hier de juiste omgeving en kies de UpdateConnector voor Dossier.

 9. Vul bij de 1e regel (KnSubject) en ook het niveau eronder (KnSubjectLink) de dataset aan de rechterkant. En koppel ook de 2 datasets zodat de juiste regels bij elkaar gevonden kunnen worden.

 10. Sleep nu de juiste velden bij KnSubject
  - KnSubject/Type dossieritem → TypeDossier
  - KnSubject/Onderwerp → Onderwerp

 11. Sleep ook de juiste velden bij KnSubjectLink
  - KnSubjectLink/Type bestemming → TypeBestemming
  - KnSubjectLink/Bestemming → Persoonnummer

Je koppeling is nu gedefinieerd. Je kan (voor de zekerheid) ook nog aanvullende opties instellen.

 1. Zet links onderin Basis versie uit

 2. Er komen nu extra tabs beschikbaar

 3. Kies voor de Tab “Opties”

 4. Stel de optie “Maximaal aantal uit te voeren” in op 1. Dit betekent dat er slechts 1 regel wordt aangeboden (ondanks dat je misschien uiteindelijk meer dossier wilt aanmaken).

Door nu bovenin te kiezen voor de Play knop, kan je jouw nieuwe koppeling uitvoeren.

Als het goed is zie je nu dat er een dossier succesvol is ingestuurd.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.