Met behulp van U-Turn is het heel eenvoudig om een dossier conversie uit te voeren. In deze ‘How To’ geven we uitleg en een voorzet hoe dit te realiseren. In dit voorbeeld gaan we uit van 1 document per dossier item, maar je zou aan het dossier item ook 1 of meerdere bijlagen kunnen koppelen.

Doorloop de volgende stappen:

  1. Aanmaken CSV-file met daarin alle bestanden voor de dossier conversie

  2. Dossier conversie koppelingen